Modulistica IMU

 

IMU – Autocertificazione fabbricato C/1 e C/3 (per aliq. agevolata Imu 2022)

IMU – Autocertificazione abitazione uso gratuito parenti di primo grado
 
IMU – Autocertificazione per immobile locato a canone concertato

IMU – Autocertificazione Chiusura locazione a canone concertato 

IMU – Autocertificazione per anziano in istituto