Modulistica IMU

IMU – Autocertificazione fabbricato C/1 e C/3 (per aliq. agevolata Imu 2022)

IMU – Autocertificazione abitazione uso gratuito parenti di primo grado
IMU – Autocertificazione uso gratuito fabbricato  
IMU – Autocertificazione per immobile locato a canone concertato
IMU – Autocertificazione per anziano in istituto